Realizując wyznaczone cele Stowarzyszenie organizuje:
Różnorodne przedsięwzięcia rehabilitacyjne, w tym na turnusach rehabilitacyjnych i w programie “Rehabilitacja przez Twórczość”.
Spotkania: świąteczne, towarzyskie, artystyczne i inne.
Wycieczki poznawcze – krajowe i zagraniczne.
Bezpłatną pomoc prawną dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Pomoc w aktywizacji zawodowej i społecznej.
Specjalistyczną pomoc użytkownikom aparatów słuchowych oraz innego sprzętu wspomagającego niedomagania organizmu ludzkiego.
Pomoc w komunikowaniu się międzyludzkim.
Szeroką współpracę w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych z innymi organizacjami, urzędami oraz instytucjami.

ul. Wielkopolska 32
70-450 Szczecin
(91) 433 – 42 – 11
twkszczecin@gmail.com
www.twk.szczecin.pl