Podatniku, poniżej znajdziesz terminy i informacje przydatne przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017. Przede wszystkim pamiętaj o terminowym złożeniu zeznania. 

Twój 1% ma wielką moc niesienia wsparcia niepełnosprawnym, dzieciom, zwierzętom. Dzięki Twojemu wsparciu dbamy o szczecińską przyrodę, organizujemy zajęcia dla dzieci, młodzieży, seniorów. Swoją pomocą zwiększasz szanse na lepszą edukację i życie. 

Zostaw 1% w swoim mieście. Zostaw 1% w Szczecinie. 

 

Terminy składania pitów w 2018 roku:

31 stycznia 2018:

 • PIT 16A (podatek opłacany w formie karty podatkowej)
 • PIT 19A (formularz przeznaczony dla duchownych)
 • PIT 28 (firmy rozliczane ryczałtowo)

28 lutego 2018:

 • PIT 40 (składany przez płatnika w imieniu pracownika)
 • PIT 40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę)

30 kwietnia 2018:

 • PIT 36 (za działalność gospodarczą)
 • PIT 36L (za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo)
 • PIT 37 (za dochody uzyskane z tytułu umowy: o pracę, o dzieło, zlecenie; a także świadczeń socjalnych)
 • PIT 38 (za dochody uzyskane z giełdy)
 • PIT 39 (za dochodu uzyskane ze sprzedaży nieruchomości)

Ważne informacje: 

 • Elektroniczny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% znajdziesz w zakładce „Lista organizacji” na stronie głównej 
 • Urząd skarbowy przekaże 1% na konto wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego w terminie od maja do lipca roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie podatkowe,
 • Na jednym formularzu PIT możesz wskazać tylko jedną organizację. Jeżeli rozliczasz się na większej liczbie formularzy PIT, to w każdym z nich możesz wskazać inną organizację,
 • 1% można przekazać składając zeznanie podatkowe w terminie,
 • 1% podatku dochodowego nie przekażą osoby, które rozlicza pracodawca.