O akcji 1%

Miasto Szczecin oraz Szczecińskie Organizacje Pożytku publicznego już po raz czternasty prowadzą akcję, która zachęca do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej Organizacji.

W 2017 roku działania odbywają się pod hasłem „Niewiele trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1 %”. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości oraz zainteresowanie mieszkańców Szczecina przekazaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. W ramach kampanii organizowane będą wydarzenia wspierane działaniami informacyjnymi.

 

Wspierajmy szczecińskie organizacje!

 

Poniżej mogą Państwo pobrać zestawienie środków przekazanych na działalność Organizacji Pożytku Publicznego ze Szczecina w latach 2009-2014. 

Szczecinskie OPP_zestawienie przekazanych srodkow w latach 2009_2014 

Raport1_procent_GUS_2004_2014.

WykazOPP_ktore_w_2015_otrzymaly_1procPIT