O akcji 1%

Miasto Szczecin oraz Szczecińskie Organizacje Pożytku publicznego już po raz osiemnasty prowadzą akcję, która zachęca do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej Organizacji.

W 2021 roku działania odbywają się pod hasłem „Przekaż 1% szczecińskim organizacjom”. Akcja ma na celu zwiększenie świadomości oraz zainteresowanie mieszkańców Szczecina przekazaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. W ramach kampanii organizowane będą wydarzenia wspierane działaniami informacyjnymi.

 

Wspierajmy szczecińskie organizacje!

 

W roku 2020 ponad 14,5 miliona Polek i Polaków przekazało 1% swoich podatków. 1% złożył się na ponad 874 miliony złotych!