1. Czy przekazywanie 1% na wybraną organizację pożytku publicznego jest obowiązkowe?

Nie jest obowiązkowe. Każdy podatnik ma możliwość a nie obowiązek przekazania swojego 1% z podatku na wybraną organizację do tego uprawnioną.

2. Czy przekazanie 1% wyklucza odliczanie darowizn od dochodu?

Nie wyklucza. W zeznaniu podatkowym możemy skorzystać z odliczenia od dochodu z tytułu dokonanych darowizn oraz wypełnić wniosek o przekazanie jednego procenta naszego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

3. Czy osoba prawna również może przekazać jeden procent swojego podatku?

Nie może. Jeden procent swojego podatku mogą przekazać jedynie osoby fizyczne.

4. Jakie warunki należy spełnić, by przekazać jeden procent na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego?

Podatnik musi być osobą fizyczną, samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe zachowując termin złożenia, wypełnić odpowiednią cześć zeznania podatkowego oraz wskazać kwotę nieprzekraczającą jeden procent podatku należnego.

5. W jakim terminie następuje przekazanie kwoty z 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Kwoty z 1% przekazywane są w trzecim i czwartym miesiącu po terminie składania zeznań podatkowych ( lipiec- sierpień)

6. Gdzie znaleźć informacje o organizacjach pożytku publicznego?

Informacje o organizacjach pożytku publicznego znajdują się w zakładce „lista organizacji”. W celu ułatwienia wyboru na stronie zamieszczona została wyszukiwarka, w której organizacje można wyszukiwać poprzez nazwę, numer KRS czy w oparciu o kategorię.

7. Na rzecz jakich organizacji mogę przekazać 1% swojego podatku?

Jeden procent podatku dochodowego można odpisać tylko na rzecz organizacji, które mają status organizacji pożytku publicznego.

8. Czy przekazując OPP 1% podatku ponosi się dodatkowe koszty?

Nie. Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nie zwiększa podatku.

9. Jaka jest maksymalna kwota wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Nie ma żadnych ograniczeń. Odliczyć można jednak nie więcej niż 1% należnego podatku.