1. Czy przekazywanie 1% na wybraną organizację pożytku publicznego jest obowiązkowe?

Nie jest obowiązkowe. Każdy podatnik ma możliwość a nie obowiązek przekazania swojego 1% z podatku na wybraną organizację do tego uprawnioną.

2. Czy przekazanie 1% wyklucza odliczanie darowizn od dochodu?

Nie wyklucza. W zeznaniu podatkowym możemy skorzystać z odliczenia od dochodu z tytułu dokonanych darowizn oraz wypełnić wniosek o przekazanie jednego procenta naszego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

3. Czy osoba prawna również może przekazać jeden procent swojego podatku?

Nie może. Jeden procent swojego podatku mogą przekazać jedynie osoby fizyczne.

4. W jakim terminie następuje przekazanie kwoty z 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Kwoty z 1% przekazywane są w trzecim i czwartym miesiącu po terminie składania zeznań podatkowych ( lipiec- sierpień)

5. Na rzecz jakich organizacji mogę przekazać 1% swojego podatku?

Jeden procent podatku dochodowego można odpisać tylko na rzecz organizacji, które mają status organizacji pożytku publicznego.

6. Czy przekazując OPP 1% podatku ponosi się dodatkowe koszty?

Nie. Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nie zwiększa podatku.

7. Jaka jest maksymalna kwota wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Nie ma żadnych ograniczeń. Odliczyć można jednak nie więcej niż 1% należnego podatku.

8. Jak przekazać 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w usłudze Twój e-PIT?

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego).

9. Co, jeśli podatnik chce zmienić OPP?

Podatnik na każdym etapie będzie mógł wprowadzić zmiany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy, w tym szczególnie dotyczące zmiany nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku.

Aby to zrobić, podatnik musi wejść na stronę www.podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2019) albo używając profilu zaufanego.

Numer KRS OPP będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany.

10. Co w sytuacji, jeśli organizacja istnieje i posiada status OPP, ale nieaktualny jest cel szczegółowy, bo np. dziecko, na które chcieli przekazać 1%, jest już podopiecznym innej organizacji?

W takiej sytuacji środki z 1% podatku zostaną przekazane na konto OPP wskazanej w PIT. Podatnik może sprawdzić i poprawić dane w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT, np. zmienić cel szczegółowy na cel aktualnie wskazywany przez OPP.

Cel szczegółowy nie będzie weryfikowany – Wykaz OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego nie zawiera informacji o celach szczegółowych. Jeżeli OPP znajduje się w wykazie, to otrzyma środki z 1% podatku należnego, bez względu na to czy cel szczegółowy jest aktualny czy też nie.

11. Co, jeśli podatnik nie wskazał w zeznaniu za rok ubiegły OPP, a chce przekazać 1% wybranej organizacji w tym roku?

W zeznaniu przygotowanym dla podatnika w ramach usługi Twój e-PIT nie będzie wskazana żadna OPP. Aby uzupełnić zeznanie tylko w tym zakresie, podatnik musi wejść na stronę Portalu Podatkowego i zalogować się do usługi Twój e-PIT, podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców np. PIT-11 za rok 2019) albo używając profilu zaufanego.

Informacje o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP będą widoczne na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Aby wskazać KRS wybranej organizacji podatnik musi wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego”.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w serwisie Ministerstwa Finansów: Jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT? Pytania i odpowiedzi, www.podatki.gov.pl