Krok po kroku jak rozliczyć swój PIT i przekazać 1%

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego
Podatnik sam wybiera organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1% swojego podatku. Lista znajduje się w zakładce „Lista organizacji” jak również można skorzystać z wyszukiwarki szukając w oparciu o numer KRS, nazwę bądź kategorię.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT
Przekazanie przez podatnika swojego 1% jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).
Po wyliczeniu, ile podatku należy zapłacić w bieżącym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisuje się numer organizacji, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli np.: KRS 0000000001

W polu „Wnioskowana kwota” wpisać należy kwotę, którą podatnik chce przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

KROK 3. Rubryka „Cel szczegółowy”
Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1%.

KROK 4. Wyrażenie zgody na udostępnienie danych
Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego, której przekazuje 1% swojego podatku

KROK 5. Przekazanie pieniędzy przez Urząd Skarbowy do wybranej OPP
Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca/sierpnia roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.