Krok po kroku jak rozliczyć swój PIT i przekazać 1%

 

Jak przekazać 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego samodzielnie wypełniając PIT tradycyjny?

 

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego
Podatnik sam wybiera organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1% swojego podatku. Lista znajduje się w zakładce „Lista organizacji” jak również można skorzystać z wyszukiwarki szukając w oparciu o numer KRS, nazwę bądź kategorię.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT
Przekazanie przez podatnika swojego 1% jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).
Po wyliczeniu, ile podatku należy zapłacić w bieżącym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisuje się numer organizacji, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli np.: KRS 0000000001

W polu „Wnioskowana kwota” wpisać należy kwotę, którą podatnik chce przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

KROK 3. Rubryka „Cel szczegółowy”
Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1%.

KROK 4. Wyrażenie zgody na udostępnienie danych
Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego, której przekazuje 1% swojego podatku

KROK 5. Przekazanie pieniędzy przez Urząd Skarbowy do wybranej OPP
Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca/sierpnia roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

 

Jak przekazać 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w usłudze Twój e-PIT?

 

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego).

Podatnik na każdym etapie będzie mógł wprowadzić zmiany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy, w tym szczególnie dotyczące zmiany nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku.

Aby to zrobić, podatnik musi wejść na stronę www.podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2019) albo używając profilu zaufanego.

Numer KRS OPP będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany.

Informacje o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP będą widoczne na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Aby wskazać KRS wybranej organizacji podatnik musi wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego”.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w serwisie Ministerstwa Finansów: Jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT? Pytania i odpowiedzi, www.podatki.gov.pl