Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych (PZG) organizują akcję, która pomoże osobom głuchym i niedosłyszącym złożyć roczne rozliczenie PIT.

W Szczecinie dni otwarte podczas których będzie można skorzystać z pomocy w rozliczeniu PIT odbędą się w Drugim Urzędzie Skarbowym przy ulicy Felczaka 19 w dniu 09.03.2020 r. (poniedziałek) od godz. 10.00 do 18.00 oraz 02.04.2020 r. (czwartek) od godz. 10 do 16. W tym dniu osoby Głuche będą obsługiwane bez kolejki. W Urzędzie Skarbowym dostępny będzie tłumacz języka migowego.

Co ważne, w ramach akcji podatnik otrzyma pomoc, nawet jeśli nie jest to jego urząd właściwy miejscowo. Na specjalnych stanowiskach komputerowych będzie można rozliczyć podatek za pomocą usługi Twój e-PIT. Aby to zrobić, trzeba mieć przy sobie ubiegłoroczny PIT i aktualne informacje o dochodach. Przypominamy, że złożenie PIT w wersji elektronicznej to krótszy czas na otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku (45. dni zamiast 3. miesięcy przy PIT złożonym w formie papierowej).

Urzędy skarbowe na swoich stronach BIP (w zakładce: Załatwianie spraw / obsługa osób niepełnosprawnych) informują o zasadach obsługi osób głuchych i niedosłyszących, jakie wynikają z ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Osoby takie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu sprawy urzędowej. Powinny to zgłosić co najmniej na 3. dni robocze przed wizytą w urzędzie (nie dotyczy to sytuacji nagłych). Zgłoszenie można przekazać w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu) i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się.

W imieniu Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie serdecznie zapraszamy.