Misją Fundacji jest działanie na rzecz wszechstronnej edukacji, a w szczególności promocja uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji we wszystkich dziedzinach życia. Bałtyckie Centrum Bratniej Pomocy Czesława 9, 71-504 Szczecin Tel.: 91 812 39 30, 602 813 084 Strona: www.bratniapomoc.com

Co robimy: – pilotażowy program Bezpieczny Dzień – w m.in. szczecińskich szkołach – wzmacniający pozytywne wzorce i bezpieczne formy spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem nowoczesnych technologi IT – prowadzimy ogólnopolską akcję promującą bezpieczne formy spędzania wolnego czasu – Bezpieczne Wakacje – w której uczestniczy kilka tysięcy szkół. Oceniamy 5 000 prac które napływają do Szczecina… Read more »

Fundacja wspiera rodziny zastępcze, adopcyjne (prowadzimy ośrodek Adopcyjny) i naturalne w trudnej sytuacji życiowej. Pod naszą opieką znajduje się również 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych. Prowadzimy porady specjalistów, warsztaty, konferencje, szkolenia, wydajemy własne publikacje. E-mail: biuro@mamdom.org Strona internetowa: www.mamdom.org Telefon: 92 4221 444

Choroba przebiega w sposób podstępny i niespodziewany, dotyka młodych ludzi zabierając im młodość i normalne, piękne życie /brak koordynacji ruchu/. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne, pomagamy przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego,przy rehabilitacji. Współpracujemy z rodzinami osób chorych. E-mail: basia.niepsuj8@wp.pl Strona internetowa: www.samarytanin.org.pl Telefon: 501416089

Celem naszej Fundacji jest wspieranie działalności Zakonu Dominikanów poprzez prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej w duchu posłannictwa Zakonu Dominikanów. W ciągu ostatnich lat realizowaliśmy wiele projektów i przedsięwzięć, takich jak Tydzień Społeczny, Dominikańska Szkoła Wiary, Akademia Rodzinna, Diagnoza Społeczna 2010, Logosfera, Festyn Dominikański, Świąteczny Jarmark Dominikański. E-mail: biuro@fundacjaveritas.pl Strona internetowa: www.fundacjaveritas.pl Telefon: 91 442… Read more »