Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne

Posted by & filed under Lista organizacji.

Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne liczy sobie już ponad 60 lat i tym samy jest jedną z najstarszych instytucji kultury na Pomorzu Zachodnim. Zrzesza fotografików amatorów oraz profesjonalistów – wszystkich, dla których fotografia i fotografowanie są pasją, a nawet sposobem i stylem życia. Działalność STF to przede wszystkim regularne spotkania członków, podczas których dzielimy się doświadczeniami lub… Read more »

Stowarzyszenie Lions Club „Jantar”

Posted by & filed under Lista organizacji.

Misja: a) Kreowanie i umacnianie wśród ludzi poczucia więzi i porozumienia, b) Promowanie wśród społeczeństwa zasad demokracji i właściwej postawy obywatelskiej, c) Aktywny udział w tworzeniu dóbr kulturalnych i socjalnych swojego środowiska, d) Podejmowanie różnego rodzaju działań charytatywnych na rzecz osób niesprawnych, sierot i potrzebujących, e) Zachęcanie ludzi dobrej woli do współpracy w celu społecznego… Read more »